Добре дошли в информационния портал за биоразнообразие „Дивият юг на България“

Тази страница е посветена на биоразнообразието на района на Родопите и поречията на реките Струма и Места, които попадат в трансграничния район с Република Гърция. Платформата съдържа информация за защитените територии, растителни и животински видове в района. Публикувани са част от разработените документи по проект „WILD LIFE FOR EVER”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. Предоставена е полезна информация за туристи и природолюбители, които се интересуват от биоразнообразието в Южна България.

В секция „Защитени територии и видове“ е представена информация за защитените територии и зони по Натура 2000, както и защитени видове. За улеснение на посетителите и туристите са включени и интересни за посещения туристически атракции, съвети и полезни връзки.